Wetsvoorstel 36418 - 19 september 2023
Indieners: Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 oktober 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Ter informatie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Ter informatie
Amendement
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Leveren inbreng
Ter bespreking (procedurevergadering)
Amendement
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Amendement
Brief regering
Brief regering