Kamerstuk 36418-68

Amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens over maatregelen ter verlaging van de energiebelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Silvio Erkens (VVD), Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-68.html
ID: 36418-68

94,7 %
4,0 %

DENK

VVD

PvdD

PVV

CU

CDA

PvdA

GL

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SGP

Ephraim

BIJ1

D66

Omtzigt

SP

Volt

JA21

BBB

FVD


Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN ERKENS

Ontvangen 25 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De in artikel I, onderdeel A, opgenomen tabel komt te luiden:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 38.098

9,32%

€ 38.098

€ 75.518

€ 3.550

36,97%

€ 75.518

€ 17.382

49,50%

II

De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tabel komt te luiden:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 40.021

9,32%

€ 40.021

€ 75.518

€ 3.729

36,97%

€ 75.518

€ 16.852

49,50%

III

De in artikel VII, onderdeel B, opgenomen tabel komt te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 38.098

9,32%

€ 38.098

€ 75.518

€ 3.550

36,97%

€ 75.518

€ 17.382

49,50%

IV

De in artikel VII, onderdeel C, opgenomen tabel komt te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 40.021

9,32%

€ 40.021

€ 75.518

€ 3.729

36,97%

€ 75.518

€ 16.852

49,50%

V

Na artikel XXIII, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 63, eerste lid, wordt «€ 498,38» vervangen door «€ 521,78».

VI

Artikel XXXVA wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de genoemde vermenigvuldigingsfactor verlaagd met 0,001159

2. In het tweede lid wordt de genoemde vermenigvuldigingsfactor verlaagd met 0,00089425.

VIII

In artikel XXXVI wordt de genoemde vermenigvuldigingsfactor verlaagd met 0,001159.

Toelichting

Voor een lastenverlichting van € 200 miljoen wordt de belastingvermindering in artikel 63, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) vanaf 2024 verhoogd met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting). Ongeveer 90% van deze lastenverlichting komt bij huishoudens terecht.

Met dit amendement wordt tevens bewerkstelligd dat de op grond van het voorgestelde artikel XXXVA van het Belastingplan 2024 toe te passen indexatiefactor van 1,0961 wordt verlaagd met 0,001159 tot 1,094941. Hiermee wordt een budgettaire opbrengst gegenereerd van € 100 miljoen structureel ter dekking van de verhoging van de belastingvermindering in artikel 63, eerste lid, Wbm per 2024.

De indexatie van de tariefschijven van de tarieftabellen in de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de artikelen 20a en 20b van de Wet op de loonbelasting 1964 is reeds verwerkt in de tarieftabellen zoals die ingevolge dit amendement gaan luiden.

Ten slotte wordt met dit amendement bewerkstelligd dat de verlaging van de te hanteren indexatiecorrectie ook doorwerkt naar de in artikel XXXVI opgenomen indexatiefactor.

De overige structurele dekking voor dit amendement wordt gevonden in de verhoging van het hoge tarief van de Aof-premie met 0,05%. Zij roepen de Minister daartoe op bij het slaan van de jaarlijkse regeling waarin deze tarieven zijn opgenomen, voor 2024 de verhoging mee te nemen.

Inge van Dijk Erkens