Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ook het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding indexeren met de tabelcorrectiefactor

76,0 %
22,7 %


Omtzigt

Ephraim

PvdA

Volt

BIJ1

PVV

JA21

GL

Groep Van Haga

VVD

SGP

BBB

CDA

Fractie Den Haan

PvdD

D66

DENK

SP

FVD

CU


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van de vrijwilligersvergoeding de maximumbedragen per jaar en maand wel geïndexeerd worden, maar het uurbedrag niet;

van mening dat het ongewenst zou zijn als het hierdoor lastiger wordt voor mensen om vrijwilligers aan te trekken en vrijwilligerswerk te doen;

verzoekt daarom de regering om vanaf 2024 ook het uurbedrag te indexeren met de tabelcorrectiefactor;

verzoekt de regering om de bijbehorende kosten van 2 miljoen te dekken uit de overdekking van eveneens 2 miljoen van het amendement-Grinwis dat is ingediend en toeziet op het beperken van excessief lenen uit de eigen bv,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

Van Weyenberg

Grinwis


Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ook het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding indexeren met de tabelcorrectiefactor

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA), Pieter Grinwis (CU), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-79.html