Kamerstuk 36418-81

Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoek naar een tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-81.html
ID: 36418-81

73,3 %
25,3 %

Groep Van Haga

Ephraim

D66

JA21

CDA

Volt

GL

Fractie Den Haan

PvdA

PVV

FVD

CU

VVD

BBB

DENK

SGP

PvdD

Omtzigt

BIJ1

SP


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op dit moment één kansspelbelasting geldt voor alle typen gokspelen;

overwegende dat het risico op gokverslaving veel hoger is bij risicovolle kansspelen, zoals onlinegokken en -casinospelen, dan bij het meedoen aan de Lotto en zogenaamde artikel 3-loterijen, zoals de VriendenLoterij, de Grote Clubactie of Jantje Beton;

overwegende dat artikel 3-loterijen bovendien verplicht zijn ten minste 40% van de inleg aan goede doelen af te dragen, en dat de Lotto verplicht afdraagt aan NOC*NSF en achttien goede doelen in Stichting ALN;

van mening dat een hogere belasting op gokken een preventieve werking kan hebben, maar dat daar geen noodzaak voor is bij de Lotto en artikel 3-loterijen;

verzoekt de regering een tariefdifferentiatie in de kansspelbelasting te onderzoeken, zodat een ander percentage kan worden gehanteerd voor de Lotto en artikel 3-loterijen dan voor risicovolle gokspelen, en daar begin 2024 aan de Kamer over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk