Kamerstuk 36418-76

Motie van het lid Van der Lee over zich in internationaal verband inzetten voor een wereldwijde miljardairsbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-76.html
ID: 36418-76

88,0 %
10,7 %

Fractie Den Haan

SP

BIJ1

FVD

PvdA

CU

DENK

JA21

Groep Van Haga

Ephraim

PvdD

Omtzigt

D66

PVV

BBB

CDA

VVD

SGP

Volt

GL


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er de afgelopen jaren weliswaar grote stappen zijn genomen in het tegengaan van belastingontduiking, maar dat belasting nog steeds op grote schaal ontweken wordt;

overwegende dat een race to the bottom als het gaat om effectieve belastingtarieven te allen tijde voorkomen moet worden;

overwegende dat de allerrijksten nog altijd relatief minder belasting betalen dan anderen;

verzoekt de regering om zich in internationaal verband in te zetten voor een wereldwijde miljardairsbelasting en daarbij samen met een of meerdere gelijkgestemde landen initiatief te nemen, bijvoorbeeld door publicatie van een white paper,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee