Stemming

Motie van de leden Stoffer en Eppink over het nemen van maatregelen die de marginale druk verlagen

42,0 %
56,7 %


PvdD

CU

VVD

SGP

PVV

BBB

BIJ1

Ephraim

D66

Volt

SP

JA21

GL

Fractie Den Haan

FVD

CDA

DENK

Omtzigt

Groep Van Haga

PvdA


Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN EPPINK

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Belastingplan wordt voorgesteld om de inkomensafbouwgrens in het kindgebonden budget te verlagen;

constaterende dat mede hierdoor de marginale druk bij sommige huishoudens, zoals eenverdieners met een inkomen rond de € 40.000 per jaar, tot wel 92% stijgt;

overwegende dat een hoge marginale druk zeer onwenselijk is en dat er maatregelen genomen moeten worden die deze druk verlagen;

verzoekt de regering maatregelen te nemen die de marginale druk verlagen en daarbij bij voorkeur te bezien of de verlaging van de inkomensafbouwgrens in het kindgebonden budget teruggedraaid kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Eppink


Motie van de leden Stoffer en Eppink over het nemen van maatregelen die de marginale druk verlagen

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-91.html