Kamerstuk 36418-94

Motie van het lid Van Haga over een uitwerking en impactanalyse van de aanpassing van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-94.html
ID: 36418-94

10,0 %
88,7 %

Ephraim

CU

JA21

SGP

PvdD

BBB

CDA

BIJ1

Omtzigt

VVD

Volt

DENK

FVD

PVV

PvdA

SP

GL

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

D66


Nr. 94 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de generieke renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet op de vennootschapsbelasting dusdanig aan te passen dat vastgoedlichamen met aan derden verhuurd vastgoed geen aanspraak kunnen maken op de drempel in desbetreffend artikel;

constaterende dat er nog geen enkele duidelijkheid is omtrent de uitwerking, het bereik en de impact van deze voorgenomen maatregel;

overwegende dat het aanpassen van een generieke renteaftrekbeperking grote gevolgen kan hebben voor belastingplichtigen;

verzoekt de regering om een uitwerking en een impactanalyse van de voorgenomen maatregel, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga