Kamerstuk 36418-28

Amendement van het lid Omtzigt over verhoging van het tarief voor laadpalen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 18 oktober 2023
Indiener(s): Pieter Omtzigt (NSC)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-28.html
ID: 36418-28

25,3 %
73,3 %

Fractie Den Haan

Ephraim

PVV

SGP

Groep Van Haga

D66

SP

BIJ1

FVD

JA21

DENK

BBB

CU

Volt

VVD

GL

Omtzigt

CDA

PvdA

PvdD


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 18 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het in artikel XXXII, onderdeel F, voorgestelde artikel XXVIII, onderdeel Ba, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen 1 en 2 wordt «€ 0,03721» vervangen door «€ 0,06534».

2. In onderdeel 3 wordt «€ 0,01125» vervangen door «€ 0,02263».

3. In onderdeel 4 wordt «€ 0,00116» vervangen door «€ 0,00141».

Toelichting

Het geraamde budgettair belang van de verlaagde tarieven voor openbare laadpalen in 2024 is € 26 mln. (prijzen «24). Met dit amendement wordt dit budgettair belang gehalveerd tot € 13 miljoen.

 

2024

2025

2026

2027

Struc.

Struc. in

Afbouwen verlaagd tarief openbare laadpalen

13

0

0

0

0

2025

In artikel 60a van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) is geregeld dat elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting tegen een lager tarief wordt belast. Bij artikel XLIXBIS van het Belastingplan 2023 is geregeld dat looptijd van de regeling zoals die is vastgelegd in artikel II van de Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen twee jaar langer doorloopt, tot en met 2024. Het enig artikel van dit amendement regelt dat de tarieven van deze regeling voor het kalenderjaar 2024 worden verhoogd, zodat het voordeel wat wordt genoten de helft is ten opzichte van het originele prijspad. Per 1 januari 2025 komt de regeling vervolgens te vervallen.

Omtzigt