Kamerstuk 36418-97

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken in welke mate versobering van de BOR leidt tot een ongelijker financieel speelveld tussen familiebedrijven en beursgenoteerde ondernemingen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-97.html
ID: 36418-97

24,7 %
74,0 %

VVD

GL

Groep Van Haga

PVV

FVD

Fractie Den Haan

Omtzigt

SP

D66

BBB

PvdA

Ephraim

JA21

DENK

PvdD

SGP

BIJ1

Volt

CU

CDA


Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de BOR en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te versoberen;

constaterende dat de BOR en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten – wegens gebrek aan fiscale alternatieven voor overdragers en overnemers – een belangrijke rol in ons huidige fiscale stelsel vervullen;

overwegende dat ze een gelijker financieel speelveld tussen familiebedrijven en grote beursgenoteerde ondernemingen bewerkstelligen;

verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate versobering van de BOR en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leidt tot een ongelijker financieel speelveld tussen familiebedrijven en beursgenoteerde ondernemingen, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga