Stemming

Motie van het lid Van Haga over een gefaseerde invoering van de afschaffing van het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s op cng, lng en lpg

22,7 %
76,0 %


Fractie Den Haan

Omtzigt

PvdD

Volt

GL

VVD

PVV

PvdA

DENK

JA21

CDA

BIJ1

D66

Groep Van Haga

SP

CU

BBB

FVD

SGP

Ephraim


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om per 1 januari 2026 het verlaagd tarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor personenauto's op cng, lng of lpg af te schaffen;

overwegende dat dit in sommige gevallen leidt tot een stijging van de motorrijtuigenbelasting van maar liefst 70%;

verzoekt de regering om de afschaffing van het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting voor cng-, lng- en lpg-auto's in elk geval gefaseerd in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over een gefaseerde invoering van de afschaffing van het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s op cng, lng en lpg

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-99.html