Kamerstuk 36418-99

Motie van het lid Van Haga over een gefaseerde invoering van de afschaffing van het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s op cng, lng en lpg

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-99.html
ID: 36418-99

22,7 %
76,0 %

CU

PVV

Omtzigt

PvdA

PvdD

FVD

VVD

JA21

BBB

SGP

Volt

GL

CDA

BIJ1

Fractie Den Haan

Ephraim

D66

DENK

Groep Van Haga

SP


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om per 1 januari 2026 het verlaagd tarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor personenauto's op cng, lng of lpg af te schaffen;

overwegende dat dit in sommige gevallen leidt tot een stijging van de motorrijtuigenbelasting van maar liefst 70%;

verzoekt de regering om de afschaffing van het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting voor cng-, lng- en lpg-auto's in elk geval gefaseerd in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga