Kamerstuk 36418-91

Motie van de leden Stoffer en Eppink over het nemen van maatregelen die de marginale druk verlagen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)


42,0 %
56,7 %

CU

BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

Ephraim

FVD

BBB

GL

Groep Van Haga

PvdD

DENK

PVV

PvdA

JA21

D66

CDA

SGP

Omtzigt

SP

VVD


Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN EPPINK

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Belastingplan wordt voorgesteld om de inkomensafbouwgrens in het kindgebonden budget te verlagen;

constaterende dat mede hierdoor de marginale druk bij sommige huishoudens, zoals eenverdieners met een inkomen rond de € 40.000 per jaar, tot wel 92% stijgt;

overwegende dat een hoge marginale druk zeer onwenselijk is en dat er maatregelen genomen moeten worden die deze druk verlagen;

verzoekt de regering maatregelen te nemen die de marginale druk verlagen en daarbij bij voorkeur te bezien of de verlaging van de inkomensafbouwgrens in het kindgebonden budget teruggedraaid kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Eppink