Kamerstuk 36418-80

Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een voorstel om schorsing van campers standaard onder het laagtarief te laten vallen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA), Pieter Omtzigt (NSC)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-80.html
ID: 36418-80

73,3 %
25,3 %

VVD

DENK

JA21

SP

PVV

CU

GL

BIJ1

SGP

PvdD

FVD

Ephraim

CDA

PvdA

Omtzigt

Volt

Fractie Den Haan

BBB

Groep Van Haga

D66


Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN OMTZIGT

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van aanpassingen van de bpm het tarief voor campers verhoogd wordt van kwart- naar halftarief;

constaterende dat meerdere keren per jaar schorsen mogelijk is, maar ook tot hoge kosten kan leiden, aangezien het hoogtarief € 80,20 bedraagt;

constaterende dat er daarnaast een laagtarief is voor campers ouder dan 15 jaar van € 26,50;

verzoekt de regering voor de invoering van deze verhoging met een voorstel te komen, zodat deze schorsing standaard onder het laagtarief kan komen te vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

Omtzigt