Kamerstuk 36418-85

Motie van de leden Grinwis en Omtzigt over een bovennorm voor de marginale belastingdruk ontwikkelen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU), Pieter Omtzigt (NSC)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-85.html
ID: 36418-85

83,3 %
15,3 %

D66

PvdD

CDA

DENK

GL

CU

Fractie Den Haan

JA21

VVD

BBB

BIJ1

SGP

Omtzigt

FVD

PVV

PvdA

Groep Van Haga

Ephraim

SP

Volt


Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN OMTZIGT

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de extremen in marginale belastingdruk ook dit jaar weer toenemen;

overwegende dat het fenomeen marginale druk geen onderdeel vormt van de doorrekeningen van het CPB en een ondergeschoven kindje lijkt te zijn bij besluitvorming over begrotingsbeleid in het algemeen en inkomensbeleid in het bijzonder;

verzoekt de regering een bovennorm voor de marginale belastingdruk (inkomstenbelasting en toeslagen samen) te ontwikkelen, de Kamer daarover voor de zomer te informeren, en deze voortaan te hanteren bij besluitvorming over inkomensbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Omtzigt