Kamerstuk 36418-34

Amendement van het lid Alkaya over het handhaven van de grens van 1200 kubieke meter voor de eerste schijf voor gas in de energiebelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 18 oktober 2023
Indiener(s): Mahir Alkaya
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-34.html
ID: 36418-34

32,0 %
66,7 %

PvdA

Ephraim

CU

SP

Omtzigt

Volt

PVV

BIJ1

Groep Van Haga

DENK

FVD

Fractie Den Haan

VVD

JA21

SGP

BBB

CDA

PvdD

GL

D66


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 18 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XXIII, onderdeel B, onder 1, vervalt in de subonderdelen a en b telkens «wordt «1 200 kubieke meter» vervangen door «1 000 kubieke meter» en».

II

In het met artikel XXIV, onderdeel B, onder 3, voorgestelde derde en vierde lid wordt «1 000» telkens vervangen door «1 200».

Toelichting

Indiener is van mening dat de eerste schijfgrens in de energiebelasting voor gas moet aansluiten bij het gemiddelde jaarlijkse verbruik van huishoudens in Nederland, wat thans 1.169 m3 is. Een huishouden met gemiddeld verbruik zou volledig onder deze nieuwe eerste schijf moeten vallen. Daarom stelt de indiener voor om deze schijfgrens nu op 1.200m3 te stellen in plaats van op 1.000m3. Indiener beoogt hiermee te voorkomen dat mensen zonder alternatieven, die bovendien niet bovengemiddeld gas verbruiken, gedupeerd worden.

Alkaya