Stemming

Motie van het lid Van Haga over een uitwerking en impactanalyse van de aanpassing van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting

10,0 %
88,7 %


VVD

PvdD

PVV

D66

FVD

CDA

Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

JA21

Groep Van Haga

Ephraim

DENK

Omtzigt

Volt

PvdA

SP

CU

GL

SGP


Nr. 94 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de generieke renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet op de vennootschapsbelasting dusdanig aan te passen dat vastgoedlichamen met aan derden verhuurd vastgoed geen aanspraak kunnen maken op de drempel in desbetreffend artikel;

constaterende dat er nog geen enkele duidelijkheid is omtrent de uitwerking, het bereik en de impact van deze voorgenomen maatregel;

overwegende dat het aanpassen van een generieke renteaftrekbeperking grote gevolgen kan hebben voor belastingplichtigen;

verzoekt de regering om een uitwerking en een impactanalyse van de voorgenomen maatregel, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over een uitwerking en impactanalyse van de aanpassing van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-94.html