Stemming

Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten

98,0 %
0,7 %


BIJ1

CDA

D66

SGP

BBB

Groep Van Haga

FVD

Fractie Den Haan

Ephraim

SP

VVD

GL

Omtzigt

DENK

PVV

PvdA

PvdD

JA21

Volt

CU


Nr. 73 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de 30%-regeling volgens de planning pas in 2025 wordt geëvalueerd;

constaterende dat er twee aanvullende regelingen in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht;

overwegende dat deze regelingen gezamenlijk zorgen voor een financiële derving van 1,1 miljard euro per jaar;

overwegende dat deze regelingen als complex in de uitvoering worden bestempeld in het rapport Aanpak fiscale regelingen;

verzoekt de regering de evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya


Motie van het lid Alkaya over de evaluatie van expatregelingen zo snel mogelijk starten

2023-10-25
Dossier: 36418
Indiener(s): Mahir Alkaya
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-73.html