Kamerstuk 36418-75

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)


80,7 %
18,0 %

D66

Omtzigt

PVV

SGP

PvdD

Ephraim

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

VVD

GL

FVD

PvdA

Volt

BBB

JA21

CU

CDA

DENK

SP

BIJ1


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de e-sigaretten net zoals andere sigaretten schadelijke stoffen bevatten die grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen;

overwegende dat wachten op herziening van de Europese Accijnsrichtlijn terwijl het gebruik van e-sigaretten groeit, te lang duurt;

verzoekt de regering, vooruitlopend op de herziening van de Europese Accijnsrichtlijn, voor het zomerreces 2024 een wetsvoorstel in te dienen om een verbruiksbelasting in te voeren op e-sigaretten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Van der Le

Grinwi

Inge van Dijk

Erkens

Van Raan

Stoffer

Omtzigt

Van der Laan