Kamerstuk 36418-95

Motie van het lid Van Haga over het terugdraaien van de versobering van de BOR

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36418-95.html
ID: 36418-95

20,7 %
78,0 %

JA21

VVD

SP

BBB

FVD

BIJ1

D66

PvdD

DENK

Groep Van Haga

SGP

PvdA

GL

Omtzigt

Volt

Fractie Den Haan

Ephraim

CDA

CU

PVV


Nr. 95 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) van Europa kent en de regering voornemens is deze nog verder te versoberen;

overwegende dat 25% van de Nederlandse familiebedrijven de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie niet kan betalen;

verzoekt de regering de versobering van de BOR terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga