Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2018
Status: Behandeld
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)