Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd