Kamerstuk 34957-41

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckerman over een maximale inspanning om het aardgasgebruik te verminderen (t.v.v. 34957-40)

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


22,0 %
78,0 %

PvdA

SP

PVV

FvD

PvdD

DENK

CDA

SGP

D66

VVD

CU

50PLUS

GL


Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we niet alleen de aardbevingen in Groningen moeten stoppen, maar ook de opwarming van de aarde;

spreekt uit dat het klimaat niet geholpen is bij het vervangen van Gronings aardgas door aardgas van elders;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om het aardgasgebruik naar beneden te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman