Stemming

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten

100,0 %
0,0 %


GL

PvdD

FVD

VVD

DENK

SP

CDA

D66

PVV

CU

SGP

50PLUS

PvdA


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onduidelijk is welke exacte kosten gemoeid zijn met de afbouw van de gaswinning, de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie, dorpsvernieuwing, een nieuw perspectief voor Groningen en de afspraken die in het akkoord op hoofdlijnen staan;

overwegende dat een dergelijk integraal overzicht de informatiepositie van het parlement zou versterken;

verzoekt de regering, een integraal totaaloverzicht te geven van alle verwachte kosten voor de Staat, Shell, ExxonMobil en andere partijen, die verbonden zijn aan het herstel van of compensatie voor, alle aangerichte schade als gevolg van de gaswinning in Groningen en die voortvloeien uit de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld;

verzoekt de regering tevens, dit overzicht op Prinsjesdag naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Nijboer

Beckerman

Jetten

Dik-Faber

Agnes Mulder

Yeşilgöz-Zegerius


Motie van het lid Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL), Rob Jetten (D66)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-36.html