Kamerstuk 34957-33

Motie van het lid Kops over afzien van verhoging van het aandeel door de NAM te ontvangen gasbaten

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


42,7 %
57,3 %

PvdA

PvdD

VVD

DENK

PVV

CU

SGP

GL

SP

FvD

D66

CDA

50PLUS


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat een gasdeal heeft gesloten met Shell en Exxon;

constaterende dat het gevolg daarvan is dat de NAM voortaan niet meer 10%, maar 27% van de aardgasbaten zal ontvangen;

overwegende dat Shell en Exxon hebben toegezegd – zoals het hoort! – garant te blijven staan voor de financiële robuustheid van de NAM;

verzoekt de regering, af te zien van verhoging van het aandeel door de NAM te ontvangen aardgasbaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops