Stemming

Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over handhaving van de zorgplicht

34,0 %
66,0 %


GL

FVD

DENK

PVV

D66

CDA

PvdA

VVD

50PLUS

CU

SP

SGP

PvdD


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 26 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde artikel 52b vervalt «33,».

2. Het voorgestelde artikel 52g, eerste, tweede en vierde lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de huidige zorgplicht gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel beoogt een kader te scheppen voor een later ingevoerde wet die handelt over schadeafhandeling en versterking. Dit biedt niet afdoende zekerheid en bescherming voor gedupeerden. Met dit amendement wordt de huidige zorgplichtbepaling in stand gehouden. Voorts wordt hiermee geborgd dat overtreding van artikel 33 van de Mijnbouwwet ook voor wat betreft het Groningenveld in de Wet op de economische delicten (WED) aangemerkt blijft als economisch delict.

Beckerman


Amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over handhaving van de zorgplicht

2018-06-26
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-15.html