Kamerstuk 34957-35

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een mogelijke loophole

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 28 juni 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-35.html
ID: 34957-35

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake lijkt te zijn van een mogelijke loophole, waardoor er gas zou kunnen worden verkocht via de opslagvelden Norg en Grijpskerk zonder hierover winst af te dragen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van een dergelijke loophole;

verzoekt de regering, wanneer hiervan sprake is, het onmogelijk te maken dat er via deze weg gas kan worden verkocht zonder afdracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Beckerman

Nijboer