Stemming

Motie van de leden Wassenberg en Beckerman over aardgasbelasting inzetten om grootverbruikers snel van het aardgas te krijgen

46,7 %
53,3 %


PvdA

SP

PvdD

FVD

PVV

VVD

DENK

CDA

SGP

CU

50PLUS

D66

GL


Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN BECKERMAN

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert om de winning van het Gronings gas sneller te beëindigen, onder meer door de aardgasbelasting voor grootverbruikers te verhogen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootgebruikers versneld van aardgas af te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Motie van de leden Wassenberg en Beckerman over aardgasbelasting inzetten om grootverbruikers snel van het aardgas te krijgen

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-39.html