Stemming

Motie van het lid Kops over afzien van verhoging van het aandeel door de NAM te ontvangen gasbaten

42,7 %
57,3 %


VVD

PVV

SGP

PvdD

FvD

D66

PvdA

50PLUS

SP

CU

DENK

GL

CDA


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat een gasdeal heeft gesloten met Shell en Exxon;

constaterende dat het gevolg daarvan is dat de NAM voortaan niet meer 10%, maar 27% van de aardgasbaten zal ontvangen;

overwegende dat Shell en Exxon hebben toegezegd – zoals het hoort! – garant te blijven staan voor de financiële robuustheid van de NAM;

verzoekt de regering, af te zien van verhoging van het aandeel door de NAM te ontvangen aardgasbaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-33.html