Stemming

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen

98,7 %
1,3 %


SP

PVV

PvdD

D66

CDA

PvdA

CU

SGP

50PLUS

GL

DENK

FVD

VVD


Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Ontvangen 5 juli 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, komt het voorgestelde artikel 52e, tweede lid, onderdeel c, als volgt te luiden:

  • c. een ernstige aantasting van de veiligheid van omwonenden van het Groningenveld ontstaat of dreigt te ontstaan.

Toelichting

De indieners beogen onduidelijkheid weg te nemen over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen. Om mogelijke onduidelijkheid over ingrijpen naar aanleiding van aantasting van de veiligheid op basis van artikel 50 van de Mijnbouwwet te voorkomen, wordt voorgesteld artikel 52e, tweede lid, van de Mijnbouwwet, zo te wijzigen dat een tijdelijke maatregel kan worden opgelegd als een ernstige aantasting van de veiligheid van omwonenden van het Groningenveld ontstaat of dreigt te ontstaan. Het amendement sluit aan bij de resultaten van het onderzoek Uitvoering Handhaving en Toezicht bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet ten behoeve van het minimaliseren van de gaswinning uit Groningenveld door het Staatstoezicht op de Mijnen (Kamerstuk 34 957, nr. 3, bijlage 844059).

Agnes Mulder Dik-Faber Yeşilgöz-Zegerius Jetten


Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen

2018-07-05
Dossier: 34957
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Agnes Mulder (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Rob Jetten (D66)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-43.html