Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over een voortvarende versterkingsaanpak

49,3 %
50,7 %


PvdD

CDA

CU

PVV

SGP

DENK

PvdA

VVD

GL

50PLUS

D66

SP

FVD


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de ministeriële regeling wordt uitgesproken dat de versterking voortvarend moet verlopen;

constaterende dat de versterking nu niet voortvarend verloopt;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor een voortvarende versterkingsaanpak die gesteund wordt vanuit de regio, waarbij zo spoedig mogelijk gezorgd wordt voor voldoende inspectiecapaciteit en financiering, waarbij inwoners die reeds een inspectie hebben gehad niet opnieuw hoeven te wachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Van der Lee

Kops

Akerboom


Motie van het lid Beckerman c.s. over een voortvarende versterkingsaanpak

2018-12-19
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Alexander Kops (PVV), Eva Akerboom (PvdD), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-49.html