Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over toezicht van het SodM op het voorkomen van schade

48,0 %
52,0 %


PVV

50PLUS

VVD

FVD

D66

SP

CU

CDA

DENK

SGP

GL

PvdA

PvdD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het huidig meet- en regelprotocol als de brede toezichtrol van het SodM met het voorliggend wetsvoorstel komen te vervallen;

overwegende dat het SodM zelf ook aangeeft meer handvatten voor toezicht en handhaving om schade te voorkomen nodig te hebben;

verzoekt de regering, het SodM niet alleen toezicht te laten houden op de veiligheid maar ook op het voorkomen van schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Wassenberg


Motie van het lid Beckerman c.s. over toezicht van het SodM op het voorkomen van schade

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-31.html