Stemming

Motie van het lid Sazias c.s. over een extra juridische toets

49,3 %
50,7 %


DENK

GL

50PLUS

D66

PvdD

VVD

CU

PVV

SGP

SP

PvdA

CDA

FVD


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met dit wetsvoorstel de Minister van Economische Zaken en Klimaat de operationele strategie inzake de hoeveelheid te winnen gas per jaar zal vaststellen;

overwegende dat de risicoaansprakelijkheid desondanks bij de NAM blijft, wat juridisch geregeld is met het buiten werking stellen van artikel 6:178 uit het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat de Minister zelf deze constructie «niet fraai» heeft genoemd;

overwegende dat deze risicoaansprakelijkheid in een later wetsvoorstel een meer definitieve vorm moet krijgen;

verzoekt de regering, met spoed een extra juridische toets uit te laten voeren om te borgen dat deze constructie volledig waterdicht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Nijboer

Van der Lee

Wassenberg

Beckerman.


Motie van het lid Sazias c.s. over een extra juridische toets

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), LĂ©onie Sazias (50PLUS), Sandra Beckerman , Frank Wassenberg (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-37.html