Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over preventieve maatregelen ter voorkoming van schade

48,0 %
52,0 %


CDA

50PLUS

CU

FVD

SGP

DENK

PVV

PvdD

GL

D66

PvdA

SP

VVD


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het moeten nemen van maatregelen ter voorkoming van schade is afgezwakt tot het proberen te beperken van schade;

constaterende dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade tussen de NAM en de Staat in lijkt te zweven;

van mening dat het onwenselijk is hierover nog langer onduidelijkheid en daarmee onzekerheid te laten bestaan;

verzoekt de regering, het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door zowel de NAM als de Staat te borgen en hiermee bestaande onduidelijkheid over wie op welke grond aansprakelijk is voor versterking weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Sazias

Wassenberg


Motie van het lid Beckerman c.s. over preventieve maatregelen ter voorkoming van schade

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA), LĂ©onie Sazias (50PLUS), Frank Wassenberg (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-28.html