Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over preventieve maatregelen ter voorkoming van schade

48,0 %
52,0 %


DENK

SP

FvD

VVD

CU

PvdA

D66

SGP

GL

CDA

PVV

PvdD

50PLUS


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het moeten nemen van maatregelen ter voorkoming van schade is afgezwakt tot het proberen te beperken van schade;

constaterende dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade tussen de NAM en de Staat in lijkt te zweven;

van mening dat het onwenselijk is hierover nog langer onduidelijkheid en daarmee onzekerheid te laten bestaan;

verzoekt de regering, het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door zowel de NAM als de Staat te borgen en hiermee bestaande onduidelijkheid over wie op welke grond aansprakelijk is voor versterking weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Sazias

Wassenberg


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Henk Nijboer (PvdA), LĂ©onie Sazias (50PLUS), Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-28.html