Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over een afbouwplan dat toewerkt naar nul gaswinning

28,0 %
72,0 %


SP

FvD

CU

D66

VVD

DENK

GL

PvdA

CDA

SGP

PvdD

PVV

50PLUS


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verlies van gaswinning uit het Groningenveld opgevangen dreigt te worden door de inzet van de kleine velden;

constaterende dat het economisch aantrekkelijker gemaakt wordt gas te winnen uit velden onder de Noordzee en het Waddengebied;

overwegende dat dit geen duurzame oplossing is;

verzoekt de regering, ook voor de kleine gasvelden op land en de gasvelden onder de Noordzee en het Waddengebied een afbouwplan op te stellen dat toewerkt naar nul gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Wassenberg


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34957/kst-34957-32?resultIndex=68&sorttype=1&sortorder=4