Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over een afbouwplan dat toewerkt naar nul gaswinning

28,0 %
72,0 %


CU

PVV

PvdD

50PLUS

FVD

GL

PvdA

VVD

DENK

D66

SGP

SP

CDA


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verlies van gaswinning uit het Groningenveld opgevangen dreigt te worden door de inzet van de kleine velden;

constaterende dat het economisch aantrekkelijker gemaakt wordt gas te winnen uit velden onder de Noordzee en het Waddengebied;

overwegende dat dit geen duurzame oplossing is;

verzoekt de regering, ook voor de kleine gasvelden op land en de gasvelden onder de Noordzee en het Waddengebied een afbouwplan op te stellen dat toewerkt naar nul gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Wassenberg


Motie van het lid Beckerman c.s. over een afbouwplan dat toewerkt naar nul gaswinning

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman , Frank Wassenberg (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-32.html