Kamerstuk 34957-45

Motie van het lid Nijboer c.s. over teruggaan naar de onderhandelingstafel

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een deal is gesloten door Minister Wiebes met Shell en Exxon;

overwegende dat daarmee miljarden belastinggeld en grote aansprakelijkheden gemoeid zijn;

spreekt uit het akkoord niet te steunen;

verzoekt het kabinet, terug te sturen naar de onderhandelingstafel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Van der Lee

Kops

Beckerman