Stemming

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckerman over een maximale inspanning om het aardgasgebruik te verminderen (t.v.v. 34957-40)

22,0 %
78,0 %


VVD

SGP

GL

PvdD

SP

D66

CU

DENK

FvD

PvdA

50PLUS

CDA

PVV


Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we niet alleen de aardbevingen in Groningen moeten stoppen, maar ook de opwarming van de aarde;

spreekt uit dat het klimaat niet geholpen is bij het vervangen van Gronings aardgas door aardgas van elders;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om het aardgasgebruik naar beneden te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-07-03
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-41.html