Stemming

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckerman over een maximale inspanning om het aardgasgebruik te verminderen (t.v.v. 34957-40)

22,0 %
78,0 %


FVD

DENK

GL

SGP

CU

D66

50PLUS

CDA

PVV

PvdA

SP

VVD

PvdD


Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN BECKERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we niet alleen de aardbevingen in Groningen moeten stoppen, maar ook de opwarming van de aarde;

spreekt uit dat het klimaat niet geholpen is bij het vervangen van Gronings aardgas door aardgas van elders;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om het aardgasgebruik naar beneden te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Beckerman over een maximale inspanning om het aardgasgebruik te verminderen (t.v.v. 34957-40)

2018-07-03
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-41.html