Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging

86,7 %
13,3 %


PVV

D66

DENK

CDA

FVD

CU

VVD

GL

PvdD

SP

SGP

PvdA

50PLUS


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek Gronings Perspectief, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat veel mensen het emotioneel zwaar hebben en kampen met gevoelens van onveiligheid, psychische problemen en gezondheidsklachten;

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er een regiofonds komt waaruit geld beschikbaar wordt gesteld voor geestelijke zorg;

overwegende dat het overleg met de regio over dit fonds gaande is, maar dat de geestelijke nood hoog is, zoals ook bleek tijdens de rondetafel «mentale versterking» op 21 juni 2018;

overwegende dat er een projectplan geestelijke verzorging ligt, er een onafhankelijk en interbeschouwelijk team van geestelijk verzorgers klaar staat om aan de slag te gaan en Solidair Drenthe en Groningen bereid is het werkgeverschap te vervullen;

verzoekt de regering, met ingang van 1 juli 2018 vanuit het regiofonds voldoende middelen (1 ton op jaarbasis) beschikbaar te stellen voor geestelijke verzorging in dit jaar;

verzoekt de regering tevens, de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over de invulling van geestelijke verzorging in komende jaren, waarbij het projectplan als uitgangspunt dient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Jetten

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder


Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-38.html