Stemming

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over teruggaan naar de onderhandelingstafel (t.v.v. 34957-45)

44,7 %
55,3 %


PVV

GL

DENK

50PLUS

SP

CU

FVD

CDA

PvdD

VVD

D66

SGP

PvdA


Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een deal is gesloten door Minister Wiebes met Shell en Exxon,

overwegende dat daarmee miljarden belastinggeld en grote aansprakelijkheden gemoeid zijn,

spreekt uit het akkoord niet te steunen,

verzoekt het kabinet terug te gaan naar de onderhandelingstafel,

en gaat over tot de orde van de dag

Nijboer

Van der Lee

Kops

Beckerman


Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over teruggaan naar de onderhandelingstafel (t.v.v. 34957-45)

2018-07-06
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Sandra Beckerman , Alexander Kops (PVV), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-46.html