Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over duidelijkheid over aansprakelijkheid NAM voor schades in de toekomst

100,0 %
0,0 %


PVV

GL

CDA

DENK

PvdD

CU

SP

FVD

PvdA

50PLUS

D66

SGP

VVD


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAM een winningsplicht wordt opgelegd en hiermee onduidelijkheid is ontstaan over aansprakelijkheid over toekomstige schades;

constaterende dat de Staat de intentie lijkt te hebben de NAM niet meer zelf aansprakelijk te laten zijn voor toekomstige schades;

van mening dat er absoluut geen onduidelijkheid mag bestaan wie wanneer waar verantwoordelijk voor gehouden moet worden;

verzoekt de regering, duidelijk te stellen wanneer de NAM in de toekomst aansprakelijk is voor schades en wanneer de Staat, en geen onduidelijkheid te laten bestaan over de financiële verantwoordelijkheid voor deze schades,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Sazias

Wassenberg


Motie van het lid Beckerman c.s. over duidelijkheid over aansprakelijkheid NAM voor schades in de toekomst

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP), LĂ©onie Sazias (50PLUS), Tom van der Lee (GL), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-29.html