Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over duidelijkheid over aansprakelijkheid NAM voor schades in de toekomst

100,0 %
0,0 %


PvdD

FvD

SGP

PvdA

GL

DENK

VVD

CU

D66

SP

50PLUS

CDA

PVV


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAM een winningsplicht wordt opgelegd en hiermee onduidelijkheid is ontstaan over aansprakelijkheid over toekomstige schades;

constaterende dat de Staat de intentie lijkt te hebben de NAM niet meer zelf aansprakelijk te laten zijn voor toekomstige schades;

van mening dat er absoluut geen onduidelijkheid mag bestaan wie wanneer waar verantwoordelijk voor gehouden moet worden;

verzoekt de regering, duidelijk te stellen wanneer de NAM in de toekomst aansprakelijk is voor schades en wanneer de Staat, en geen onduidelijkheid te laten bestaan over de financiële verantwoordelijkheid voor deze schades,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Sazias

Wassenberg


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Henk Nijboer (PvdA), LĂ©onie Sazias (50PLUS), Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-29.html