Stemming

Motie van de leden Van der Lee en Sienot over een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer sturen

98,7 %
1,3 %


VVD

D66

PVV

SGP

SP

PvdD

GL

FVD

CDA

CU

50PLUS

PvdA

DENK


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN SIENOT

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het afschakelplan voor aardgas nog niet naar de Kamer is gestuurd;

overwegende dat uit berichtgeving van EenVandaag over het vertrouwelijke crisisplan blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn;

overwegende dat een goed afschakelplan duidelijkheid biedt in het geval van calamiteiten en ook extra veiligheid kan bieden;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Sienot


Motie van de leden Van der Lee en Sienot over een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer sturen

2018-12-19
Dossier: 34957
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-51.html