Kamerstuk 34957-31

Motie van het lid Beckerman c.s. over toezicht van het SodM op het voorkomen van schade

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


48,0 %
52,0 %

PVV

DENK

PvdA

FVD

D66

VVD

SP

CDA

CU

SGP

50PLUS

GL

PvdD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het huidig meet- en regelprotocol als de brede toezichtrol van het SodM met het voorliggend wetsvoorstel komen te vervallen;

overwegende dat het SodM zelf ook aangeeft meer handvatten voor toezicht en handhaving om schade te voorkomen nodig te hebben;

verzoekt de regering, het SodM niet alleen toezicht te laten houden op de veiligheid maar ook op het voorkomen van schade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Wassenberg