Kamerstuk 34957-18

Amendement van het lid Beckerman over afbouw en beƫindiging gaswinning uit het Groningenveld

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 27 juni 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-18.html
ID: 34957-18

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 51j

  • 1. De winning van gas uit het Groningenveld bedraagt op 1 oktober 2022 ten hoogste twaalf miljard Nm3 per gasjaar.

  • 2. De winning van gas uit het Groningenveld eindigt uiterlijk op 1 januari 2030.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de wet wordt opgenomen dat uiterlijk in 2030, maar eerder wanneer mogelijk, de gaswinning uit het Groningenveld nul zal zijn.

Zowel in de aankondigingsbrief van de Minister d.d. 29 maart 2018 als in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over duidelijke doelen inzake de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld. Op zijn laatst per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 miljard Nm3. In de jaren daarna komt de nul in zicht. Uiteindelijk gaat de gaskraan dicht in 2030 en eerder wanneer mogelijk. Dit is echter niet in de wet zelf vastgelegd. Om iedere onzekerheid hierover weg te nemen worden deze doelen en data in de wet opgenomen.

Beckerman