Stemming

Amendement van het lid Van der Lee over toezending van de rapportage over Groningenveld aan de inspecteur-generaal der mijnen

100,0 %
0,0 %


VVD

DENK

CDA

PvdD

SP

GL

D66

PVV

FVD

50PLUS

CU

PvdA

SGP


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52h, eerste lid, aanhef, na «Onze Minister» ingevoegd «en de inspecteur-generaal der mijnen».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de houder van de winningsvergunning Groningenveld ook een rapportage stuurt naar de inspecteur-generaal der mijnen. Het is belangrijk dat de toezichthouder beschikt over directe en tijdige toegang tot alle mogelijke data over bodembeweging, aangezien zorgvuldige monitoring en analyse van groot belang zijn. Ook de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft middels in een reactie op het wetsvoorstel aangegeven het van belang te vinden dat zij deze rapportage direct krijgen van de vergunninghouder. In het verleden is deze rapportage een belangrijke basis gebleken voor de toezichthouder.

Van der Lee


Amendement van het lid Van der Lee over toezending van de rapportage over Groningenveld aan de inspecteur-generaal der mijnen

2018-06-22
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-13.html