Kamerstuk 34957-37

Motie van het lid Sazias c.s. over een extra juridische toets

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


49,3 %
50,7 %

SGP

GL

D66

CU

50PLUS

PvdD

SP

CDA

VVD

PvdA

FVD

DENK

PVV


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met dit wetsvoorstel de Minister van Economische Zaken en Klimaat de operationele strategie inzake de hoeveelheid te winnen gas per jaar zal vaststellen;

overwegende dat de risicoaansprakelijkheid desondanks bij de NAM blijft, wat juridisch geregeld is met het buiten werking stellen van artikel 6:178 uit het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat de Minister zelf deze constructie «niet fraai» heeft genoemd;

overwegende dat deze risicoaansprakelijkheid in een later wetsvoorstel een meer definitieve vorm moet krijgen;

verzoekt de regering, met spoed een extra juridische toets uit te laten voeren om te borgen dat deze constructie volledig waterdicht is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Nijboer

Van der Lee

Wassenberg

Beckerman.