Kamerstuk 34957-43

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld


98,7 %
1,3 %

CU

PVV

CDA

PvdD

DENK

50PLUS

PvdA

D66

FVD

GL

SGP

SP

VVD


Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Ontvangen 5 juli 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, komt het voorgestelde artikel 52e, tweede lid, onderdeel c, als volgt te luiden:

  • c. een ernstige aantasting van de veiligheid van omwonenden van het Groningenveld ontstaat of dreigt te ontstaan.

Toelichting

De indieners beogen onduidelijkheid weg te nemen over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen. Om mogelijke onduidelijkheid over ingrijpen naar aanleiding van aantasting van de veiligheid op basis van artikel 50 van de Mijnbouwwet te voorkomen, wordt voorgesteld artikel 52e, tweede lid, van de Mijnbouwwet, zo te wijzigen dat een tijdelijke maatregel kan worden opgelegd als een ernstige aantasting van de veiligheid van omwonenden van het Groningenveld ontstaat of dreigt te ontstaan. Het amendement sluit aan bij de resultaten van het onderzoek Uitvoering Handhaving en Toezicht bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet ten behoeve van het minimaliseren van de gaswinning uit Groningenveld door het Staatstoezicht op de Mijnen (Kamerstuk 34 957, nr. 3, bijlage 844059).

Agnes Mulder Dik-Faber Yeşilgöz-Zegerius Jetten