Kamerstuk 34957-5

Behandeling Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 5 juni 2018
Indiener(s): Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-5.html
ID: 34957-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2018

Gisteren is bij uw Kamer aanhangig gemaakt het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34 957).

Ik verzoek u dit wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen.

Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt NAM te verplichten tot een bepaald niveau van winning uit het Groningenveld. Hiermee kan de winning aangepast worden op de dalende vraag. Het kabinet neemt ondertussen maatregelen om de vraag naar Groningengas zo snel mogelijk te laten dalen. Inwerkingtreding van het wetsvoorstel op zo kort mogelijke termijn is noodzakelijk om deze nieuwe systematiek toe te kunnen passen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes