Kamerstuk 34957-52

Motie van de leden Sienot en Van der Lee over de validatie van de jaarlijkse raming van GTS

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 19 december 2018
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-52.html
ID: 34957-52

83,3 %
16,7 %

SP

DENK

D66

CU

VVD

CDA

GL

PvdD

FVD

PvdA

50PLUS

SGP

PVV


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VAN DER LEE

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat netbeheerder GTS jaarlijks een raming van de benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas opstelt;

overwegende dat het in het belang van Groningen is dat de gaswinning zo snel mogelijk naar nul gaat;

verzoekt de regering, de jaarlijkse raming van GTS standaard te laten valideren door een externe partij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Van der Lee