Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over een tijdpad richting nul gaswinning

96,7 %
3,3 %


DENK

FVD

PVV

VVD

PvdD

CDA

GL

D66

PvdA

CU

SGP

SP

50PLUS


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen afdwingbaar afbouwplan bestaat om de gaswinning zo spoedig mogelijk naar nul te krijgen;

constaterende dat er nog steeds gas gewonnen zal worden naar vraag;

overwegende dat doelen in eerdere brieven en toelichtingen niet wettelijk afdwingbaar zijn;

verzoekt de regering, een tijdpad richting nul gaswinning conform de brief de dato 29 maart jongstleden te overleggen aan de Tweede Kamer en hier halfjaarlijks over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Wassenberg


Motie van het lid Beckerman c.s. over een tijdpad richting nul gaswinning

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA), Frank Wassenberg (PvdD), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-30.html