Stemming

Motie van het lid Beckerman c.s. over een tijdpad richting nul gaswinning

96,7 %
3,3 %


SP

CDA

DENK

CU

PvdD

FvD

GL

SGP

VVD

PVV

D66

50PLUS

PvdA


Nr. 30 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen afdwingbaar afbouwplan bestaat om de gaswinning zo spoedig mogelijk naar nul te krijgen;

constaterende dat er nog steeds gas gewonnen zal worden naar vraag;

overwegende dat doelen in eerdere brieven en toelichtingen niet wettelijk afdwingbaar zijn;

verzoekt de regering, een tijdpad richting nul gaswinning conform de brief de dato 29 maart jongstleden te overleggen aan de Tweede Kamer en hier halfjaarlijks over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van der Lee

Nijboer

Wassenberg


Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

2018-06-28
Dossier: 34957
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Henk Nijboer (PvdA), Frank Wassenberg (PvdD), Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-30.html