Kamerstuk 34957-10

Amendement van het lid Beckerman over beperking van de rol van de NAM

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 22 juni 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-10.html
ID: 34957-10
Wijzigingen: 34957-23

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, vervallen de voorgestelde artikelen 52c en 52e, eerste en tweede lid, onder b.

Toelichting

Dit amendement legt vast dat de NAM geen enkele andere rol zal vervullen dan het uitvoeren van de operationele strategie die door de Minister wordt vastgesteld. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor verschillende interpretaties van de rol van de NAM. Met dit amendement wordt vastgelegd dat de NAM uitvoering geeft aan het door de Minister opgelegd winningsniveau. De taken van de NAM om een of meerdere operationele strategieën op te stellen en de mogelijkheid om af te wijken van de door de Minister vastgestelde operationele strategie komen met dit amendement te vervallen.

Beckerman