Kamerstuk 34957-51

Motie van de leden Van der Lee en Sienot over een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer sturen

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 19 december 2018
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-51.html
ID: 34957-51

98,7 %
1,3 %

VVD

D66

PVV

SGP

SP

PvdD

GL

FVD

CDA

CU

50PLUS

PvdA

DENK


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN SIENOT

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het afschakelplan voor aardgas nog niet naar de Kamer is gestuurd;

overwegende dat uit berichtgeving van EenVandaag over het vertrouwelijke crisisplan blijkt dat er verbeteringen mogelijk zijn;

overwegende dat een goed afschakelplan duidelijkheid biedt in het geval van calamiteiten en ook extra veiligheid kan bieden;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een goed doordacht afschakelplan naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Sienot