Kamerstuk 34957-19

Amendement van het lid Beckerman over toevoegen mogelijkheid tijdelijke maatregel op advies SodM

Dossier: Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Gepubliceerd: 27 juni 2018
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: bodem energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34957-19.html
ID: 34957-19

46,0 %
54,0 %

PvdD

SP

50PLUS

VVD

PvdA

GL

DENK

CDA

FVD

CU

PVV

D66

SGP


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52e, tweede lid, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. een advies als bedoeld in artikel 127 daartoe aanleiding geeft.

Toelichting

Dit amendement voorziet in de mogelijkheid om met de hand aan de kraan te produceren door op te nemen dat gedurende het gasjaar ingegrepen kan worden als tussentijds gevraagd of ongevraagd advies van het Staatstoezicht op de Mijnen daartoe aanleiding geeft. Dit om de veiligheid van de inwoners van Groningen te borgen en zoveel als mogelijk schade door gaswinning te voorkomen.

Beckerman